ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
2,354
เดือนที่แล้ว
2,564
ปีนี้
24,840
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
70,528
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง28 เม.ย. 2565
2คู่มือปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้28 เม.ย. 2565
3คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน7 เม.ย. 2565
4มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน7 เม.ย. 2565
5คู่มือการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ7 เม.ย. 2565
6คู่มือประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุในตำบลคอนสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256422 เม.ย. 2564
7แผ่นพับยุทธศาสต์ชาติ ประจำปี 256422 เม.ย. 2564
8แผ่นพับการโอนย้าย ประจำปี 256422 เม.ย. 2564

1