ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,313
เดือนที่แล้ว
1,978
ปีนี้
9,278
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
54,966
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน7 พ.ค. 2544
2รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 เม.ย. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงความสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล11 ก.พ. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาย เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง11 ก.พ. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาย เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน11 ก.พ. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ11 ก.พ. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ11 ก.พ. 2565
8ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต11 ก.พ. 2565

1

slot gacor
slot gacor hari ini