ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,313
เดือนที่แล้ว
1,978
ปีนี้
9,278
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
54,966
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58

1
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านราษฏร ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และให้ความช่วยเหลือมอบยางรถยนต์เก่า เพื่อแปรรูปเป็นกระถางยางรถยนต์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

วันนี้ 3 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 -12.00น.
ดร. สุทัศน์ บุญสิทธิ์ นายยกเทศมนตรีตำบลคอนสาย มอบหมายให้ นายจำนูญ ดวนดี รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาย พร้อมคณะ ร่วมกับ ปลัดอาวุโสอำเภอกู่แก้ว และพัฒนาการอำเภอกู่แก้ว ออกติดตามเยี่ยมบ้านราษฎร ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่ ม.4 ตำบลคอนสาย โดยเทศบาลตำบลคอนสาย ได้ให้ความช่วยเหลือมอบยางรถยนต์เก่า เพื่อแปรรูปเป็นกระถางยางรถยนต์จำหน่ายสร้างรายได้ และอำเภอกู่แก้ว ได้ช่วยเหลือส่งตัวบุตรสาว เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

03 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลคอนสาย ได้จัดงานโครงการเทศกาลเสื่อกกเทศบาลตำบลคอนสาย ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลคอนสาย ได้จัดงานโครงการเทศกาลเสื่อกกเทศบาลตำบลคอนสาย ประจำปี 2566 โดยในเวลา 07.30 น. ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 39 รูป ทำบุญและรับบิณฑบาต จากนั้นต่อด้วยพิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีเปิดโครงการ มี ดร.ธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.อุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ดร.สุทัศน์ บุญสิทธิ์ นายกเทศบาลตำบลคอนสาย ในนามผู้จัดโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อจากนั้นได้มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นอกจากนั้นยังมีคาราวานสินค้า และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนเที่ยวเทศกาลเสื่อกกเทศบาลตำบลคอนสาย ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

24 กุมภาพันธ์ 2566

 นายสมคิด กาฬสุวรรณ นายอำเภอกู่แก้ว และ ดร.สุทัศน์ บุญสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคอนสายร่วมมอบบ้านคุณตาเสถียร ตรีธวัฒน์ ,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

วันนี้ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นายสมคิด กาฬสุวรรณ นายอำเภอกู่แก้ว และ
ดร.สุทัศน์ บุญสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคอนสายร่วมมอบบ้านคุณตาเสถียร ตรีธวัฒน์ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

20 มกราคม 2566

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
13 มกราคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่สภาพที่อยู่อาศัยตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านการของบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลคอนสาย นำโดย ดร.สุทัศน์ บุญสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาย พร้อมด้วยนายจำนูญ ดวนดี รองนายกฯ นายธวัชชัย นีละนันท์ เลขานุการนายก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำนันตำบลคอนสาย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่สภาพที่อยู่อาศัยตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านการของบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางสาวจันทร์ สาครเจริญ ที่อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังอุดรธานี

11 มกราคม 2566

โครงการประเพณีแข่งเรือพายเทศบาลตำบลคอนสาย,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
09 พฤศจิกายน 2565

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

โครงการบูรณาการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และยากจน,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

.

23 สิงหาคม 2565

โครงการถวายเทียนพรรษในวันพระแรม 8 ค่ำ และทำบุญตักบาตร,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
21 กรกฎาคม 2565

คัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

.

19 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษาในวันอาสาฬหบูชา,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

.

13 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนพร้อมมอบสิ่งของให้เด็กในครัวเรือน,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

.

02 มิถุนายน 2565

กิจกรรมขับเคลื่อนโยบายไม่รับของขวัญ "No Gift Policy,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
17 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลคอนสาย นำโดยท่านสุทัศน์ บุญสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาย พร้อมด้วยสมาชิกาสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเปราะบางในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็ก,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
13 มกราคม 2565

มอบของช่วยเหลือต้านภัยหนาว ด้วยความห่วงใย ใส่ใจจากเทศบาลตำบลคอนสาย ให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลคอนสาย,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ วันที่ มกราคม พ.ศ.2565 นายสุทัศน์ บุญสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอนสายและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบของช่วยเหลือต้านภัยหนาว ด้วยความห่วงใย ใส่ใจจากเทศบาลตำบลคอนสาย ให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลคอนสาย จำนวน 2 ราย
05 มกราคม 2565

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)

slot gacor
slot gacor hari ini