ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
2,354
เดือนที่แล้ว
2,564
ปีนี้
24,840
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
70,528
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายกู้ตะวัน อาษาไชย
นักวิชาการศึกษา


นางกนกวรรณ สายแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเพ็ญนภา สังสะอาด
ครูชำนาญการ


นางสาววาทินี สรวงศิริ
ครูชำนาญการนางจงจิตร อินทสร้อย
ครูชำนาญการ
0821199815


นางสาววลัยรัตน์ อินทะนู
ครูชำนาญการ


นางสาวจำเนียร คำสวนจิก
ครูชำนาญการนางสาวปนิตา ละดาดาษ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวิชญาดา จันทรเสนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายรันตรี เกิดเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสไบทิพย์ หงษ์วิเศษ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางราตรี จันอ่อน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวนิรมล ปราบพาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางหนูพร พรมสอน
ผู้ดูแลเด็ก