ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,313
เดือนที่แล้ว
1,978
ปีนี้
9,278
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
54,966
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58

นางสาวนิชฎา พาลี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวนิชฎา พาลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายกู้ตะวัน อาษาไชย
นักวิชาการศึกษา


นางกนกวรรณ สายแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเพ็ญนภา สังสะอาด
ครู


นางสาววาทินี สรวงศิริ
ครูนางจงจิตร อินทสร้อย
ครู
0821199815


นางสาววลัยรัตน์ อินทะนู
ครู


นางสาวจำเนียร คำสวนจิก
ครูนางสาวปนิตา ละดาดาษ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวิชญาดา จันทรเสนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายรันตรี เกิดเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสไบทิพย์ หงส์วิเศษ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางราตรี จันอ่อน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวนิรมล ปราบพาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางหนูพร พรมสอน
ผู้ดูแลเด็กslot gacor
slot gacor hari ini