ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
2,354
เดือนที่แล้ว
2,564
ปีนี้
24,840
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
70,528
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0971676549


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ส.อ.เฉลิมศักด์ สมานทอง
จพง.ป้องกันฯ
โทร 0803262662


นางสาวธันยนันท์ เชียงษาวงศ์
นักพัฒนาชุมชนนางสาวรัตตะวัน สีสาคุณ
นักทรัพยากรบุคคล
นายศุภชัย หาญกุล
จพง.ป้องกันฯ


นายจิรายุส จันทะแจ่ม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวเจนจิรา บุญยียวน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 0951712497


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป


นายอรรณพ คำวันดี
นักวิชาการสุขาภิบาล


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายฯ


นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสร้อยพร้าว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร 064-7429414


นางสาววัชราภรณ์ บุญสิทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนฤมล สาครเจริญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
โทร 098-2160387


นายธเนศ เบิกบานดี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายเสจมส์ บุญยียวน
พนักงานขับรถ


นางพิศมัย ตรีเมืองปักษ์
คนงานทั่วไป


นางลัดดา สังสะอาด
คนสวน


นายณัฐวุฒิ หาญณรงค์
พนักงานประจำรถขยะ


นายไชยา ดวนดี
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุชิด ศรีคงเพชร
พนักงานขับรถยนต์


นายอริชัย บุญสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายจารุวุธ ฉัตรเมืองปัก
นักการภารโรง


นายพนธภัทธ์ โภคานิธิวิรัชต์
คนงานทั่วไป